Zenuwpijn (neuropathische pijn)

De oorzaak van neuropathische pijn (neuropathie is het Grieks voor zenuwziekte) is gelegen in de beschadiging van zenuwvezels door trauma, diabetes of operatief ingrijpen. Kenmerkend zijn de chronische schrijnende pijn, de onverwachtse pijnscheuten, een gevoel alsof je elektrische schokken krijgt of met messen wordt gestoken. Maar ook pijnklachten als je bij wijze van spreken alleen al naar het betreffende stukje huid wijst. De geringste aanraking kan al pijnklachten geven.

Bij trigeminusneuralgie schieten de pijnen van achter het oor naar de helft van het gezicht. Onverwachtse stroomstoten die zeer heftig kunnen zijn. Deze aangezichtspijn vinden we in het gebied dat verzorgd wordt door de nervus trigeminus ('drielingzenuw'). Na een gordelroos kan ook hevige zenuwpijn optreden, terwijl er aan de huid niets meer te zien is. Polyneuropathie is ook een veel voorkomende neuropathische pijn en kent vele oorzaken, zoals diabetes, alcohol, vitaminetekorten, infecties zoals gordelroos en onbekende oorzaken. Het beeld wordt gekenmerkt door zenuwpijn in armen en benen, maar het begint doorgaans in de tenen en vingers. De zenuwpijn bestaat uit tintelingen, doof en brandend gevoel, maar ook de spieren kunnen minder goed gaan functioneren, waardoor de kracht afneemt.

Na een CVA kan ook neurpathische pijn ontstaan aan de aangedane kant van het lichaam. Fantoompijn is een hele bijzondere en ernstige tintelende en brandende pijn. De pijn wordt ervaren in het lichaamsdeel dat geamputeerd is. Maar het verantwoordelijk deel van de hersenen voor dat lichaamsdeel weet mogelijk niet beter dan dat het ontbrekende deel er nog steeds is. Maar waarom deze pijnen ontstaan is niet duidelijk.

De tricyclische antidepressiva spelen al lang een rol bij zenuwpijnen en dan met name amitriptyline, terwijl de SSRI's het minder goed doen dan de TCA's. Venlafaxine zou een even effectief middel zijn als een TCA en wordt beter verdragen. Duloxetine (Cymbalta) wordt toegepast bij diabetische neuropathie. Antidepressiva kunnen eveneens effectief zijn bij neuropatische pijn door een CVA en bij fantoompijn.