Antidepressiva in een notendop


Vortioxetine (Brintellix)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
vortioxetine
Merknaam
Brintellix
Medicijngroep
Vortixetine heeft een effect op de serotonine, maar is niet echt een SSRI.
Toedieningsvorm
Brintellix: tabletten van 5, 10, 15 en 20 mg
Druppelvloeistof 20 mg/ml.
Tabletten en capsules
De tabletten hebben geen breukgleuf en mogen niet worden fijngemaakt.
Werking
Heropnameremmer van serotonine en heeft ook nog invloed op andere neurotransmitters, zoals noradrenaline en dopamine.
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen specifieke contra-indicaties.
Zwangerschap
Strikte indicatie.
Borstvoeding
Niet gebruiken.
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Starten met 5 mg per dag en bij voorkeur niet een hogere dosis gebruiken dan 10 mg per dag.
Interacties algemeen
Kans op een verlengde bloedingstijd in combinatie met antistollingsmiddelen.
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
Geen specifieke richtlijnen.
Wel of niet afbouwen
Vortioxetine hoeft niet te worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
braken
diarree
dromen abnormaal
duizeligheid
eetlust minder
jeuk
misselijkheid
obstipatie


blozen
nachtzweten
seksuele stoornissen
(bij 20 mg per dag)
tandenknarsen