Antidepressiva in een notendop


Venlafaxine (Efexor)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Venlafaxine
Merknaam
Efexor
Medicijngroep
SNRI. In lagere doseringen werkt het als een SSRI.
Toedieningsvorm
Venlafaxine: capsule XR 37,5, 75 en 150 mg
                           tablet retard 37,5, 75, 150 en 225 mg
Efexor:             capsule XR 37,5, 75 en 150 mg
Tabletten en capsules
De capsules mogen geopend worden. De korrels mogen niet worden fijngemaakt.
De tabletten retard mogen niet worden fijngemaakt.
Werking
Heropnameremmer van serotonine en noradrenaline.
Toepassingen
Depressie, gegeneraliseerde angststoornis (`piekerziekte'), sociale angststoornis, paniekstoornis
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen specifieke contra-indicaties.
Zwangerschap
Strikte indicatie.
Borstvoeding
Afweging maken.
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Ouderen kunnen eerder last van bijwerkingen krijgen.
Interacties algemeen
Kans op een verlengde bloedingstijd bij combinatie met antistollingsmiddelen.
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
Geen specifieke richtlijnen.
Wel of niet afbouwen
Venlafaxine moet worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
anorexie
beven
bloeddruk verhoogd
braken
cholesterol verhoogd
depersonalisatie (vervreemding van jezelf)
diarree
droge mond
dromen abnormaal
duizeligheid
eetlust minder
ejaculatiestoornis
erectiestoornis
gapen
hartkloppingen
hoofdpijn
menstruatie meer bloedverlies
misselijkheid
moeheid
obstipatie
oorsuizen
opvliegers
orgasmeproblemen
plasproblemen
rillingen
seks minder zin
slapeloosheid
sufheid
tintelend, brandend gevoel
verhoogde spierspanning
verwardheid
visusstoornissen
zwakte
zwetenagitatie
apathie
co÷rdinatiestoornis
flauwvallen
gewichtstoename
gewichtsverlies
hallucinaties
hartritme snel
houdingsduizeligheid,
huiduitslag
hypomanie
kaalheid
kortademigheid,
lichtovergevoeligheid
maagdarmbloeding
niet stil kunnen zitten
rusteloosheid
smaakverandering
tandenknarsen
urineretentie
Vochtophopingen