Antidepressiva in een notendop


Trazodon (Trazolan)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Trazodon
Merknaam
Trazolan
Medicijngroep
SNRI's
Toedieningsvorm
Trazodon: tabletten van 50 en 100 mg
Trazolan: tablet van 100 mg
Tabletten en capsules
De tabletten hebben een breukgleuf en mogen worden fijngemaakt.
Werking
Heropnameremmer van serotonine en noradrenaline.
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Herstel na een hartinfarct
Zwangerschap
Strikte indicatie.
Borstvoeding
Bij borstvoeding afgeraden.
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Startdosering en onderhoudsdosering lager dan bij volwassenen.
Interacties algemeen
Middelen tegen hoge bloeddruk kunnen het bloeddrukverlagend effect van trazodon versterken.
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
De bijwerkingen kunnen minder zijn als de tabletten na de maaltijd worden ingenomen.
Wel of niet afbouwen
Trazodon moet worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
afasie
agitatie
agressie
allergische reacties
anorexie
beven
bloeddruk verhoogd
braken
buikpijn
desoriŰntatie
diarree
droge mond
duizeligheid
flauwvallen
gewichtstoename
gewrichtspijn
griepachtige symptomen
hallucinaties
hartkloppingen
hartritme te snel of te langzaam
hoofdpijn
houdingsduizeligheid
huiduitslag
jeuk
maagdarmontstekingen
maagklachten
manie
misselijkheid
moeheid
nervositeit
obstipatie
oorsuizen
opvliegers 
pijn in armen, benen, borst en rug
slaapproblemen
smaakstoornis
spierpijn
sufheid
verstopte neus
verwardheid
visusstoornissen
vochtophopingen
winden laten
zwakte
zweten


benauwdheid
epileptische aanvallen
erectiestoornis
gewichtsafname
jeuk aan het oog
oogdruk verhoogd
serotoninesyndroom