Toepassingen

Depressie

Depressie is een kwelling voor de betrokkene en vooral een ernstige depressie betekent een enorme lijdensdruk waarbij het leven tot stilstand komt en geluk achter de horizon ligt. Daarnaast is deelname aan het sociale leven en het arbeidsproces eerder een utopie dan een realiteit. Cognitieve psychotherapie en antidepressiva zijn belangrijke pijlers om de ziektelast te verminderen of op te heffen. 

Angststoornissen

We kunnen angststoornissen onderscheiden in verschillende soort angst en wel de gegeneraliseerde angststoornis (`peikerziekte'), paniekstoornis, dwangstoornis (obsessieve compulsieve stoornis), sociale angststoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en specifieke fobieën.

Chronische pijn

omdat chronische pijn vaak leidt tot depressieve klachten, ligt het voor de hand ook aan een behandeling met antidepressiva te denken. Maar los van een depressie, blijken antidepressiva ook specifiek de pijn aan te pakken. Bij chronische pijn kunnen we denken aan fibromyalgie, hoofdpijn, pijn bij kanker, rugpijn en zenuwpijnen (neuropathische pijnen).

Overgang

De menopauze markeert de overgang naar een leven waarin de vrouw niet meer vruchtbaar is. Voor de één een opluchting, voor de ander een triest emotioneel feit, alsof je uitgerangeerd bent, terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is.

Palliatieve zorg

In de palliatieve zorg komen mensen in een fase waarin genezing van een dodelijke ziekte niet meer mogelijk is. Een fase waarin lijden, aftakeling en eenzaamheid voor angst, depressie en ontreddering kunnen zorgen. Antidepressiva kunnen dan een rol spelen.

Postnatale depressie bij moeders én vaders

Niet allem vrouwen voelen zich na de geboorte van hun kind in de zevende hemel. In plaats van blij en gelukkig voelt de nieuwe moeder zich eenzaam en wanhopig. Ze is moe, angstig, lijdt aan slapeloosheid en is depressief. Maar wat we misschien niet zouden denekn, is dat een postnatale depressie ook bij vaders voorkomt. Vier procent van de vaders vertoont depressieve symptomen van hun kind. Dat is bijna de helft van het percentage dat voor moeders geldt, namelijk 10%.

Psychotische depressie

Bij een psychotische depressie treden naast de depressie ook wanen en hallucinaties op. Een gebruikelijke behandeling is vaak een combinatie van antidepressiva en antipsychotica, hoewel er ook geluiden zijn dat alleen antidepressiva zouden kunnen volstaan.

Premenstrueel syndroom

Ongeveer 4% van de vrouwen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar heeft klachten van het premenstrueel syndroom (PMS). We kunnen hierbij denken aan prikkelbaarheid, gespannen pijnlijke borsten, stemmingswisselingen en depressieve en agressieve gevoelens.


Eetstoornissen

Eetstoornissen als anorexia en boulimia zien we vooral bij meisjes en vrouwen en zelden bij jongens en mannen. Hoewel cognitieve gedragstherapie de voorkeur heeft, kunnen antidepressiva ook een rol spelen. 

<lees verder>
Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers