Antidepressiva in een notendop


Sertraline (Zoloft)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Sertraline
Merknaam
Zoloft
Medicijngroep
SSRI's
Toedieningsvorm
Sertraline: tabletten van 50 en 100 mg
Zoloft: tablet van 50 mg en oplossing 60 mg (20 mg/ml).
Tabletten en capsules
De tabletten hebben een breukgleuf en mogen worden fijngemaakt.
Werking
Heropnameremmer van serotonine.
Toepassingen
Depressie, dwangstoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, posttraumatische stressstoornis.
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen specifieke contra-indicaties.
Zwangerschap
Strikte indicatie.
Borstvoeding
Gebruik bij borstvoeding is mogelijk.
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Bij ouderen voorzichtig doseren.
Interacties algemeen
Kans op een verlengde bloedingstijd in combinatie met antistollingsmiddelen.
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
's ochtends en/of  's avonds afhankelijk van de doses.
Wel of niet afbouwen
Sertraline moet worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
agitatie
angst
beven
braken
buikpijn
concentratieproblemen
depersonalisatie (vervreemding van jezelf)
depressie
diarree
droge mond
duizeligheid
eetlust minder of meer
ejaculatiestoornis
geeuwen
gewrichtspijn
hartkloppingen
hoofdpijn
huiduitslag
keelontsteking
maagklachten
malaise
misselijkheid
moeheid
nachtmerries
nervositeit
oorsuizen
opvliegers
pijn op de borstkas
seks minder zin
slaapproblemen
smaakstoornis
spierpijn
spierstijfheid
tandenknarsen
tintelend, brandend gevoel
visusproblemen
winden laten
zwetenaambeien
abnormale gedachten
agressie
apathie
benauwdheid
bewegingsdrang
bloeddruk verhoogd
bloedinkjes onderhuids
co÷rdinatiestoornis
droge huid
duizelig
epileptische aanvallen
flauwvallen
geheugenverlies
gewichtsverandering
gewrichtsontstekingen
hallucinaties
hartritme snel
Huid minder gevoelig
jeuk
kaalheid
koorts
koud zweet
luchtweginfectie
menstruatie onregelmatig
migraine
netelroos
neusbloeding
neusontsteking
oorpijn
oprispingen
overdreven opgewektheid
pupillen wijd
rillingen dorst
rood gezicht en rode hals
rugpijn
's nachts plassen vaak en veel
schildklierwerking verminderd
seksuele stoornissen
slikproblemen
slokdarmontsteking
speekselvloed
spierkrampen
spierzwakte
spraakstoornis
tongafwijking
urine-incontinentie
urineretentie
vaginale bloeding
vocht om de ogen en in het gezicht
vochtophoping in armen en benen