Antidepressiva in een notendop


Paroxetine (Seroxat)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Paroxetine
Merknaam
Seroxat
Medicijngroep
SSRI's
Toedieningsvorm
Paroxetine: tabletten van 10, 20 en 30 mg
Tabletten en capsules
Breukgleuf: 10 mg (nee), 20 mg (ja) en 30 mg (ja). De tabletten mogen worden fijngemaakt.
Werking
Heropnameremmer van serotonine.
Toepassingen
Depressie, dwangstoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, posttraumatische stressstoornis.
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen specifieke contra-indicaties.
Zwangerschap
Strikte indicatie.
Borstvoeding
Gebruik bij borstvoeding is mogelijk.
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven     controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Maximale dosering bij ouderen is 40 mg per dag.
Interacties algemeen
Kans op een verlengde bloedingstijd in combinatie met antistollingsmiddelen.
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
De tabletten overdag innemen.
Wel of niet afbouwen
Paroxetine moet worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
agitatie
angst
beven
cholesterol verhoogd
diarree
droge mond
dromen abnormaal
duizeligheid
eetlust minder
gapen
gewichtstoename
hoofdpijn
misselijkheid
obstipatie
seksuele stoornissen
slaapproblemen
spierzwakte
sufheid
visusproblemen
zwakte
zweten
bloeddrukveranderingen
bloedingen
hallucinaties
hartritme snel
houdingsduizeligheid
huiduitslag
jeuk
Parkinsonachtige bewegingen
pupillen wijd
urineincontinentie
urineretentie
verwardheid