ANTIDEPRESSIVA IN EEN NOTENDOP

De 23 in Nederland geregistreerde antidepressiva worden in alfabetische volgorde op basis van de stofnaam genoemd. Daaronder worden de merknamen genoemd om de stofnamen op te zoeken.

Stofnamen

agomelatine            dosulepine            fluvoxamine            mirtazapine            trazodon
amitriptyline            doxepine               hypericum               moclobemide        venlafaxine
bupropion                duloxetine             imipramine              nortriptyline           vortioxetine
citalopram               escitalopram        maprotiline               paroxetine
clomipramine          fluoxetine              mianserine              sertraline

Merknamen

Anafranil         zie clomipramine                                             Remeron           zie mirtazapine                                     
Aurorix           zie moclobemide                                              Sarotex             zie amitriptyline
Brintellix         zie vortioxetine                                                 Seroxat             zie paroxetine  
Cipramil         zie citalopram                                                   Sinequan           zie doxepine
Cymbalta       zie duloxetine                                                   Sint-Janskruid   zie hypericum
Efexor            zie venlafaxine                                                 Tolvon               zie mianserine
Fevarin           zie fluvoxamine                                               Trazolan            zie trazodon
Imipramine     zie imipramine                                                 Valdoxan           zie agomelatine
Lexapro          zie escitalopram                                              Wellbutrin          zie bupropion
Maprotiline      zie maprotiline                                                 Xeristar             zie duloxetine
Nortrilen          zie nortriptyline                                                Zoloft                 zie sertraline
Prothiaden      zie dosulepine                                                  Zyban               zie bupropion
Prozac            zie fluoxetine

De opzet per antidepressivum is als volgt:

Vakjargon is vervangen door gewoon Nederlands of wl genoemd, maar dan toegelicht.

S        Stofnaam
M       Merknaam of handelsnaam
MG    Medicijngroep
V        Toedieningsvorm
BMC  Breukgleuf, tablet malen of fijnmaken, capsule openen
W       Werking
T        Toepassingen
CI       Contra-indicatie(s)
ZW     Zwangerschap
B         Borstvoeding
KJ       Kinderen en jongeren
O        Ouderen
INT     Interacties antidepressiva met andere medicijnen
INTA  Interacties antidepressiva met andere antidepressiva
D        De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
G        Gebruik
Afb     Wel of niet afbouwen
Opm  Eventuele opmerkingen

Bijwerkingen worden uitgebreid in een tabel genoemd.