Antidepressiva in een notendop


Nortriptyline (Nortrilen)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Nortriptyline
Merknaam
Nortrilen
Medicijngroep
TCA's
Toedieningsvorm
Nortrilen: tabletten van 10, 25 en 50 mg
Tabletten en capsules
Geen breukgleuf. Tabletten mogen worden fijngemaakt.
Werking
Heropnameremmer van serotonine en noradrenaline.
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Herstelperiode van een hartinfarct
Zwangerschap
Strikte indicatie.
Borstvoeding
Per situatie bezien.
Kinderen en jongeren
Niet toepassen bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar vanwege een toegenomen kans op su´cidale gedachten en su´cidaal gedrag.

Ouderen
Wat lager doseren dan bij volwassenen.
Interacties algemeen
Het effect van alcohol kan worden versterkt.

Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
De tabletten overdag innemen.
Wel of niet afbouwen
Citalopram moet worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%

accommodatiestoornissen
beven
concentratieproblemen
co÷rdinatiestoornis
droge mond
duizeligheid
erectiestoornis
gewichtstoename
hartblok
hartritme snel
hoofdpijn
houdingsduizeligheid
misselijkheid
peristaltiek minder
pupillen wijd
seks minder zin
smaakstoornis
tintelend, brandend gevoel
verwardheid
zwetenallergische huidreacties
angst
bloeddruk verhoogd
braken
diarree
epileptische aanvallen
hypomanie
manie
nachtmerries
oogdruk verhoogd
oorsuizen
slaapproblemen
tong dik
urineretentie