Antidepressiva in een notendop


Moclobemide (Aurorix)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Moclobemide
Merknaam
Aurorix
Medicijngroep
MAO-A remmer
Toedieningsvorm
Tabletten van 150 en 300 mg
Tabletten en capsules
Het tablet van 150 mg heeft een breukgleuf. De tabletten mogen worden fijngemaakt.
Werking
Remt de afbraak van serotonine, noradrenaline en dopamine.
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen contra-indicaties genoemd
Zwangerschap
Is nog weinig ervaring mee. Overleg met de arts.
Borstvoeding
Is nog weinig ervaring mee. Overleg met de arts.
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Geen specifieke richtlijnen.
Interacties algemeen
.De werking van medicijnen die adrenaline nabootsen, zoals salbutamol, kan worden versterkt. Bij oude, gerijpte kaas, neemt het tyraminegehalte toe, wat ervoor kan zorgen dat de bloeddruk (flink) stijgt. Moclobemide kan dat versterken. Als daarvoor gevoelige mensen dit middel gebruiken, moeten ze geen grote hoeveelheden (> 100 gram) oude kaas nuttigen.   
Interacties antidepressiva
Combinatie met andere antidepressiva verhoogt de kans op het serotoninesyndroom.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
Geen specifieke richtlijnen
Wel of niet afbouwen
Moclobemide moet worden afgebouwd.
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
droge mond
duizeligheid
hoofdpijn
misselijkheid
slaapproblemen

angst
agitatie
huiduitslag
jeuk
prikkelbaarheid