Antidepressiva in een notendop


Mirtazapine (Remeron)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Mirtazapine
Merknaam
Remeron
Medicijngroep
SNRI's (serotonine noradrenaline heropnameremmers)   
Toedieningsvorm
Mirtazapine: tabletten van 15, 30 en 45 mg
                   smelttabletten van 15, 30 en 45 mg
    Remeron: tablet 30 mg
    Remeron: smelttabletten van 15, 30 en 45 mg
                   drank 15 mg/ml
Tabletten en capsules
Breukgleuf bij tabletten van 15 en 30 mg. De tabletten mogen worden fijngemaakt.
Werking
Remt de heropname van serotonine en noradrenaline
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen contra-indicaties genoemd
Zwangerschap
Strikte indicatie
Borstvoeding
Overweeg voor- en nadelen
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Dosisverhoging bij ouderen goed begeleiden.
Interacties algemeen
In combinatie met antistollingsmiddelen kan de bloedingstijd verlengd worden.
Interacties antidepressiva
Combinatie met SSRI's verhoogt de kans op het     serotoninesyndroom.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
Tablet voor het slapen gaan innemen. Ingeval 2 keer     daags, dan de hoogste dosis voor het slapen gaan     innemen.
Wel of niet afbouwen
Mirtazapine moet worden afgebouwd.
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
angst
beven
braken
diarree
mond droog
dromen abnormaal
duizeligheid
eetlusttoename
gewichtstoename
gewrichtspijn
hoofdpijn
houdingsduizeligheid
huiduitslag
misselijkheid
moeheid
obstipatie
rugpijn
slaapzucht
slapeloosheid
slaperigheid
spierpijn
sufheid
verwardheid
vochtophoping

agitatie
bewegingsonrust
flauwvallen
hallucinaties
manie
mond minder gevoel
rusteloze benen
tintelend, brandend gevoel