Antidepressiva in een notendop


Mianserine (Tolvon)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Mianserine
Merknaam
Tolvon
Medicijngroep
Overige antidepressiva
Toedieningsvorm
Mianserine: tabletten van 10 en 30 mg
Tolvon: tabletten van 10 en 30 mg
Tabletten en capsules
De tabletten hebben een breukgleuf. Ze moeten heel     doorgeslikt worden en zonder kauwen.  
Werking
Remt de heropname van noradrenaline
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen contra-indicaties genoemd
Zwangerschap
Overweeg voor- en nadelen
Borstvoeding
Overweeg voor- en nadelen
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Startdosering en onderhoudsdosering zijn lager dan die voor volwassenen.
Interacties algemeen
Versterkt de werking van alcohol
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
De tabletten in het geheel innemen.
Wel of niet afbouwen
Mianserine moetn worden afgebouwd.
Opmerkingen
Advies Farmacotherapeutisch Kompas: mianserine heeft kans op de ernstige bijwerking agranulocytose. Geadviseerd wordt om het niet aan     nieuwe patiŰnten voor te schrijven.  
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
gewichtstoename
sufheid
slaperigheid
vochtophoping

gewrichtspijn
houdingsduizeligheid
huiduitsdlag