INHOUD

Waarom dit boek?

WAT ZIJN ANTIDEPRESSIVA? 
1    Het eerste antidepressivum
2    `Boodschappers' tussen hersencellen
3    Welke antidepressiva zijn er? volledig hoofdstuk
4    Hoe en waarom werken ze? volledig hoofdstuk
5    Wanneer begint het medicijn aan te slaan?
6    Hoe maak je een keuze tussen antidepressiva?
7    Wordt je altijd met ÚÚn antidepressivum behandeld?
8    Hoe ga je om met de bijsluiter?
9    Geregistreerde en `off label' antidepressiva

RICHTLIJNEN EN WETENSCHAPPELIJKE STUDIES
10    Richtlijnen en wetenschappelijke studies

BIJWERKINGEN
11    Overzichten van vaak en minder vaak voorkomende bijwerkingen
         Algemene bijwerkingen
         Gezichtsvermogen           
         Hartklachten
         Huidafwijkingen
         Maagdarmstoornissen tabel
         Psychische klachten
        Urinewegproblemen
        Zenuwstelsel

12    Vaak voorkomende bijwerkingen
        Anticholinerge bijwerkingen
        Gewichtstoename en afname
        Hoe komt het dat je misselijk wordt?
        Orthostatische hypotensie (houdingsduizeligheid)
        Seksuele bijwerkingen volledig hoofdstuk

13    Soms voorkomende bijwerking
         Bloedingen
   
14    Zelden voorkomende bijwerkingen
         Botfracturen
        HyponatriŰmie vooral bij ouderen
        Serotoninesyndroom
        Su´cidegedachten en su´cidegedrag   

GEBRUIK
15    Hoe lang moet je ze innemen? volledig hoofdstuk
16    Welke toedieningsvormen van antidepressiva zijn er?
16    Welke dosering heb je nodig voor het effect?
18    Wat als je vergeten bent je medicijnen in te nemen?
19   Is het zinvol bloedspiegels te bepalen?
20    Antidepressiva-test volledig hoofdstuk
21    Therapietrouw

ANTIDEPRESSIVA BEHOREN TOT DE PSYCHOFARMACA

Psychofarmaca (psyche betekent `geest' en farmaca betekent medicijnen) zijn geneesmiddelen die ons gedrag en onze stemmingt beinvloeden. Binnen deze groep kunnen we verschillende medicijngroepen onderscheiden. Antidepressiva vormen ÚÚn zo'n groep en omdat antidepressiva soms ook gecombineerd worden met medicijnen uit andere groepen, is het zinvol om deze groepen kort de revue te laten passeren.

22    Antipsychotica
23    Benzodiazepinen
24    Lithium

NIET-MEDICAMENTEUZE THERAPIE╦N DIE OOK MET ANTIDEPRESSIVA GECOMBINEERD KUNNEN WORDEN
25    PsychotherapieŰn fragment
26    Andere therapieŰn   
   
Antidepressiva en diabetes mellitus
27   Antidepressiva en diabetes mellitus

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
28    Wat als je zwanger bent?
29    Onthoudingsverschijnselen bij de pasgeborene door antidepressivumgebruik tijdens de zwangerschap
30    Wat als je borstvoeding geeft? volledig hoofdstuk

KINDEREN EN JONGVOLWASSENEN
31    Mogen kinderen en jongvolwassenen ook antidepressiva gebruiken?

OUDEREN
32    Kun je antidepressiva ook op hoge leeftijd gebruiken?

WAARVOOR WORDEN ANTIDEPRESSIVA GEBRUIKT?
33    Depressie volledig hoofdstuk
34    Angststoornissen
        Dwangstoornis
        Hypochondrie
        Paniekstoornis
        Piekerziekte (gegeneraliseerde angststoornis)
        Posttraumatische stressstoornis
        Sociale angststoornis
        Specifieke fobie
35    Chronische pijn
        Fibromyalgie
        Hoofdpijn
        Pijn bij kanker
        Rugpijn   
        Zenuwpijnen volledig deelhoofdstuk                
36    Overgang
37    Palliatieve zorg
38    Postnatale depressie bij moeders Ún vaders volledig hoofdstuk
39    Psychotische depressie
40    Premenstrueel syndroom
41    Eetstoornissen
   
EXTRA-RISICOSITUATIES

42    Wat als je geopereerd moet worden?
43    Wat al je te veel medicijnen inneemt?
44    Kun je blijven autorijden?
45    Kun je je biertje of borreltje blijven drinken?

INTERACTIES

46    Wat als je nog andere medicijnen gebruikt?
47    Combinaties van antidepressiva
48    XTC, marihuana, speed en coca´ne

STOPPEN MET ANTIDEPRESSIVA

49    Kun je er meteen mee stoppen als je wilt? volledig hoofdstuk
50    EÚn vergeten pil kan al problemen geven
51    Wat zijn onttrekkingsverschijnselen?
52    Wat is de beste manier om antidepressiva af te bouwen?
         Afbouwen van antidepressiva gratis downloaden boekwerkje over afbouwen
53    Taperingstrips

MEDICIJNEN EN GENETICA
53    `Medicijnen op het lijf geschreven'  
Antidepressiva in een notendop uitleg en voorbeeld

Geraadpleegde literatuur
Trefwoordenregister