Antidepressiva in een notendop


Imipramine (Imipramine)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Imipramine
Merknaam
Is alleen imipramine
Medicijngroep
TCA's
Toedieningsvorm
Tabletten van 10 en 25 mg. Dragee van 25 mg.
Tabletten en capsules
De tabletten hebben geen breukgleuf. Ze mogen fijngemalen worden, maar dat moet dan vlak voor inname gebeuren, omdat het fijngemalen tablet door licht wordt ontleed.  
Werking
Remt de heropname van serotonine en noradrenaline.
Toepassingen
Depressie, bedplassen (vanaf 5 jaar), gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Herstelperiode na een hartinfarct
Zwangerschap
Vermijden. Mocht toch behandeld worden, dan een aantal weken vˇˇr de bevalling afbouwen om onttrekkingsverschijnselen bij de pasgeborene te voorkˇmen.  
Borstvoeding
Ja, mits geen borstvoeding wordt gegeven. Is dat wel het geval, dan niet gebruiken.
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
De dosis tenminste halveren vergeleken met volwassenen.
Interacties algemeen
De werking van alcohol kan toenemen.
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
Geen specifieke richtlijn.
Wel of niet afbouwen
Imipramine moet worden afgebouwd.
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%
accommodatiestoornissen
droge mond
gewichtsverandering
hartritme te snel
houdingsduizeligheid
impotentie
peristaltiek verminderd
pupillen wijd
seks minder zin
slaapproblemen
sufheid
urineretentie

agitatie
allergische huidreacties
angst
beven
bloeddruk verhoogd
delier
duizeligheid
epileptische aanvallen
Hoofdpijn
ritmestoornissen
tintelend, brandend gevoel
verwardheid
zweten