Antidepressiva in een notendop


Fluvoxamine (Fevarin)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Fluvoxamine
Merknaam
Fevarin
Medicijngroep
SSRI's
Toedieningsvorm
Fluvoxamine: tabletten van 50 en 100 mg
Fevarin: tabletten van 50 en 100 mg
Tabletten en capsules
Fluvoxamine en Fevarin: breukgleuf en de tabletten mogen worden     fijngemaakt. 
Werking
Remt de heropname van serotonine.
Toepassingen
Depressie, dwangstoornis
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Geen contra-indicatie genoemd.
Zwangerschap
Strikte indicatie
Borstvoeding
Afgeraden
Kinderen en jongeren
Volwassenen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Ouderen
Voorzichtig doseren
Interacties algemeen
In combinatie met antistollingsmiddelen neemt de kans op een langere bloedingstijd toe.
Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
Tabletten geheel innemen, maar er is ook een breukgleuf en ze kunnen worden fijngemaakt.
Wel of niet afbouwen
Fluvoxamine moet worden afgebouwd.   
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%

agitatie
angst
anorexie
beven
braken
buikpijn
diarree
droge mond
duizeligheid,
hartkloppingen
hartritme te snel
hoofdpijn
maagklachten
malaise
misselijkheid
nervositeit
obstipatie
slapeloosheid
zwakte
zweten


ejaculatiestoornis
gewrichtspijn
hallucinaties
houdingsduizeligheid
huiduitslag
jeuk
Parkinsonachtige bewegingen
spierpijn
verwardheid
vochtophoping