Antidepressiva in een notendop


Doxepine (Sinequan)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Doxepine
Merknaam
Sinequan
Medicijngroep
TCA's
Toedieningsvorm
Sinequan: capsules van 10, 25 en 50 mg
Tabletten en capsules
De capsules mogen worden opengemaakt.
Werking
Remt de heropname van serotonine en noradrenaline.
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Herstelperiode van een hartinfarct. Prostaatvergroting.
Zwangerschap
Afweging van de voor- en nadelen.
Borstvoeding
Gebruik tijdens de borstvoeding wordt afgeraden.
Kinderen en jongeren
Mensen onder de 25 jaar goed blijven controleren op su´cidegedrag en su´cidegedachten.
Niet toepassen bij kinderen onder de 12 jaar.
Ouderen
De start- en onderhoudsdosering is bij ouderen iets lager dan bij volwassenen.
Interacties algemeen
Het effect van alcohol kan worden versterkt.
Interacties antidepressiva
Fluoxetine en paroxetine kunnen de bloedspiegel verhogen.
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
Geen specifieke richtlijnen.
Wel of niet afbouwen
Doxepine moet worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%

accommodatiestoornissen
droge mond
gewichtstoename
hartritme is snel
houdingsduizeligheid
peristaltiek verminderd
potentiestoornissen
pupillen verwijd
seks minder zin
sufheid
urineretentie


allergische huidreacties
beven
bloeddruk verhoogd
delier
duizeligheid
epileptische aanvallen
hartritmestoornissen
verwardheid
zweten