Antidepressiva in een notendop


Citalopram (Cipramil)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Citalopram
Merknaam
Cipramil
Medicijngroep
SSRI's
Toedieningsvorm
Citalopram: tabletten van 10, 20, 30 en 40 mg
Cipramil: tabletten van 20 en 40 mg, druppelvloeistof

Tabletten en capsules
Citalopram: breukgleuf 10 mg (nee), 20 mg (ja), 30 mg (ja), 40 mg (ja). De tabletten mogen worden fijngemaakt.
Cipramil: druppels niet in melk of thee doen.

Werking
Heropnameremmer van serotonine
Toepassingen
Depressie
Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Op het ECG zijn aanwijzingen (verlengd QT) voor de kans op hartritmestoornissen.
Zwangerschap
Strikte indicatie
Borstvoeding
Of borstvoeding ˇf citalopram (dus bij gebruik geen borstvoeding).
Kinderen en jongeren
Voordat met de behandeling wordt gestart is het goed om eerst te screenen op su´cidale gedachten en su´cidaal gedrag bij jongeren onder de 25 jaar. Bij     behandeling deze patiŰnten goed vervolgen.
Niet toepassen bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Ouderen
Wat lager doseren dan bij volwassenen.
Interacties algemeen
Combinatie met lithium geeft meer bijwerkingen.
Eventueel dosis van citalopram verminderen in combinatie met omeprazol.

Interacties antidepressiva
Niet combineren met MAO-remmers.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en de aandoening.
Gebruik
1 keer daags 's ochtends of 's avonds.
Wel of niet afbouwen
Citalopram moet worden afgebouwd.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%

alertheid is minder
angst
anorexie
bijholte-ontstekingen
concentratiestoornissen
droge mond
dromen abnormaal
duizeligheid
ejaculatiestoornis
erectiestoornis
geeuwen
gewichtsafname
gewrichtspijn
hoofdpijn
jeuk
maagdarmklachten
misselijkheid
moeheid
nervositeit
neusverkoudheid
oorsuizen
seks minder zin
slapeloosheid
slaperigheid
spierpijn
tintelend, brandend gevoel
transpireren
tremor
urineretentie
zwakte


agressie
eetlust meer
flauwvallen
gewichtstoename
hallucinaties
huiduitslag
manie
menstruele bloeding erger
pupil verwijd
roodheid niet wegdrukbaar
thartritme snel of langzaam
vochtophoping