Antidepressiva in een notendop


Bupropion (Wellbutrin, Zyban)


Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
Bijwerkingen
Stofnaam
Bupropion
Merknamen
Wellbutrin
Zyban
Medicijngroep
Zit niet in een groep en heeft een eigen specifieke werking
Toedieningsvorm
Wellbutrin XR: (extended release) 150 mg, 300 mg
Zyban SR: (slow release) 150 mg

Tabletten en capsules
Geen breukgleuf. De tabletten mogen niet worden fijngemaakt.
Werking
Bupropion remt de heropame van dopamine en noradrenaline.
Toepassingen
Wellbutrin: depressie
Zyban: stoppen met roken (is niet geregistreerd als     antidepressivum).

Niet gebruiken (Contra-indicatie)
Ernstig leverfalen, epilepsie, anorexia of boulimia nervosa. 
Zwangerschap
Gebruik van bupropion overwegen als er geen alternatieve therapieŽn beschikbaar zijn. Zyban niet gebruiken.
Borstvoeding
Niet gebruiken.
Kinderen en jongeren
Voordat met de behandeling wordt gestart is het goed om eerst te screenen op suÔcidale gedachten en suÔcidaal gedrag bij jongeren Dit geldt ook voor     mensen jonger dan 25 jaar. Bij behandeling moeten deze patiŽnten goed vervolgd worden.
Veiligheid en effect van het middel is niet vastgesteld bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Ouderen
Het is niet aangetoond dat het middel effectief is bij ouderen. Bij gebruik moet de dosering bij ouderen wat lager zijn dan bij volwassenen.
Interacties algemeen
Liever niet combineren met antipsychotica.
Interacties antidepressiva
In combinatie met antidepressiva kan het aantal bijwerkingen toenemen.
Dosering
De arts stelt de dosering `op maat' vast afhankelijk van de gebruiker en aandoening.
Gebruik
Overdag innemen en niet vlak voor het slapen gaan. Dat  kan leiden tot slaapproblemen.
Wel of niet afbouwen
Afbouwen kan overwogen worden, maar is niet noodzakelijk.
Opmerkingen
Geen
Vaak: meer dan 1%
Soms: 0,1 tot 1%

angst
anorexie
braken
buikpijn
concentratieproblemen
depressie
droge mond
duizeligheid
hoofdpijn
huiduitslag
jeuk
koorts
misselijkheid
obstipatie
onrust
slaapproblemen
smaakstoornissen
transpiratie
tremor


bloeddruk verhoogd
blozen
gewichtsverlies
hartritme is snel
krachteloosheid
oorsuizen
pijn op de borst
verwardheid
visusproblemen