Wat als je borstvoeding geeft?

Voor de pasgeborene, wiens moeder een antidepressivum gebruikt, is borstvoeding een `opluchting' vergeleken met de zwangerschap. Het kindje krijgt aanzienlijk minder antidepressivum binnen dan gedurende de zwangerschap1 . TCA's lijken redelijk veilig tijdens de borstvoeding en de voorkeur uit deze groep antidepressiva verdienen amitriptyline, clomipramine, desipramine en nortriptyline. Voor wat betreft veiligheid zijn de SSRI's vergelijkbaar met de TCA's en de middelen van keuze zijn citalopram, escitalopram en venlafaxine. Fluoxetine zou mogelijk minder gewichts-toename van de pasgeborene geven en heeft daarom niet de voorkeur. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert bij gebruik van sertraline geen borstvoeding te geven 7-8 uur na het innemen van het antidepressivum. Dan is namelijk de hoeveelheid antidepressivum in de moedermelk het hoogst.

In het verleden werden de tricyclische antidepressiva gebruikt door vrouwen die borstvoeding gaven, maar de SSRI's hebben snel terrein gewonnen omdat ze minder bijwerkingen geven dan de TCA's. Sertraline is de SSRI die tijdens borstvoeding het meest wordt voorgeschreven2. Berle e.a.3 onderstrepen nogmaals de veiligheid van de SSRI's. Zij vonden namelijk dat de bloedspiegels van antidepressiva bij pasgeborenen nauwelijks te meten waren of erg laag. Zij adviseren daarom om geen `ontmoedigingsbeleid' te voeren bij vrouwen die antidepressiva tijdens de borstvoeding willen gebruiken.

Een artikel uit 20154 adviseert sertraline en paroxetine voor gebruik tijdens de periode van borstvoeding. Uit de studie komt naar voren dat sertraline en paroxetine een veiliger profiel bij pasgeborenen hebben vergeleken met andere SSRI's.  

De richtlijn SSRI-gebruik in de zwangerschap van de Nederlandse Vereniging voor obstetrie en gynaecologie5 stelt echter dat door beperkt wetenschappelijk onderzoek niet echt een duidelijke keuze kan worden gemaakt welk antidepressivum tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven het meest geschikt is.  Wel geven ze een aantal adviezen op basis van de mening van experts. Met het bovengenoemde onderzoek is men eens dat sertraline en paroxetine de voorkeur verdienen bij borstvoeding. Fluoxetine en citalopram zouden niet toegepast moeten worden tijdens de borstvoeding, maar mochten deze middelen al vr of gedurende de zwangerschap zijn gebruikt, dan kan daarmee worden doorgegaan.