Waarom dit boek

In 2007 kwam mijn boek Antidepressiva uit met op de cover het ruimtelijk model van het antidepressivum venlafaxine. In 2008 was van dit boek een tweede druk nodig. In 2010 volgde een nieuwe herziene druk met een groter aantal hoofdstukken. Enkele zinsneden uit de tekst op de achterkanten kunt u naast de foto's van de boeken lezen.
Antidepressiva

Reacties van lezers
De resultaten van deze `wondermiddelen' liegen er niet om. Mensen met pleinvrees gaan de straat weer op en mensen gevangen in hun dwang voelen zich weer bevrijd. Maar ook de keerzijde van de medaille wordt steeds duidelijker. De bijwerkingen zijn niet mis.

Weten gebruikers en hulpverleners voldoende van deze medicijnen? In de prakijk blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Kennis van zaken is daarom belangrijk.
Over antidepressiva zijn de meningen verdeeld. Werken ze wel of werken ze niet? Zijn ze effectiever dan een placebo (`neppil')? Zijn ze alleen effectief bij ernstige depressies of ook bij lichte depressies? En wat te denken van de vele aandoeningen waarvoor ze worden gegeven? Zoals angst, dwang, paniekstoornis of sociale angststoornis?

Voor velen is de grauwe sluier van angst en depressie verdwenen of een stuk minder geworden. Maar ook geldt de keerzijde van de medaille: de bijwerkingen.
Na 6 jaar een  nieuwe uitgave

Medicijnboeken moet je om de zoveel tijd herzien. Want al kan een geneesmiddelenboek nog zo goed zijn, wanneer de tekst jaren geleden geschreven is, is het boek niet meer actueel.

Wat ook kan veranderen is de mening over het medicijn. Bij de ontdekking van de antidepressiva werden deze middelen de hemel ingeprezen, maar later kwam ook de kritiek. Ook onterechte kritiek. Wel komt naar voren dat antidepressiva effectieve medicijnen zijn voor ernstige aandoeningen, zoals een ernstige depressie. Gewaakt zou moeten worden om antidepressiva niet te snel en voor lichte aandoeningen te gebruiken. Maar tegelijkertijd moet worden gewaakt om te terughoudend te zijn. Antidepressiva zijn een geweldige ontdekking geweest en dat zijn ze nog.

In de nieuwe druk worden weer vele aspecten van antidepressiva genoemd, waarvan ik hoop dat de lezer voldoende informatie vindt om zelf een oordeel te vormen over goed gebruik van antidepressiva en de gevaren ervan. Wanneer meer medicijnen worden gebruikt, kan de lezer in dit boek ook de interacties bekijken, dus de effecten die geneesmiddelen op elkaar hebben.

Helemaal nieuw is het hoofdstuk over afbouwen van antidepressiva. Zelf heb ik mede aan de wieg gestaan om afbouwen meer onder de aandacht te brengen. Peter Groot, moleculair geneticus, en ik hebben een pleidooi geschreven om te komen tot een richtlijn voor het afbouwen van antidepressiva. Inmiddels zijn er taperingstrips (afbouwstrips) voor paroxetine en venlafaxine.  Peter Groot is de grote gangmaker van deze ontwikkeling geworden en verdient alle lof. Wilt u nu al een deel van dit hoofdstuk inzien, klik dan op de knop `Stoppen of afbouwen' in het menu.

Jan van Ingen Schenau, arts en 10 jaar lang hoofdredacteur geweest van Silhouet, tijdschrift over angst en depressie
introductiepagina