Antidepressiva-test

Een deel van de mensen breekt een antidepressivum heel snel of heel langzaam af. De cijfers voor Nederland zijn dat zo'n 3% van de bevolking het medicijn erg snel afbreekt en 10% het geneesmiddel juist erg langzaam afbreekt. Dit effect, dat de stofwisseling (metabolisme) zo snel of traag een anti-depressivum elimineert, is genetisch bepaald. Voor de arts is het belangrijk om te weten of iemand een `slow metaboliser' of in het Amerikaans Engels metabolizer is, omdat in zo'n geval het antidepressivum zich ophoopt in het lichaam en voor aanzienlijke bijwerkingen kan zorgen. Wanneer het antidepressivum daarentegen zo weer uit het lichaam verdwenen is, is het niet werkzaam.

Er is nu een `antidepressiva-test' ontwikkeld in het St Jansdal ziekenhuis die kan onderzoeken of mensen snel of langzaam het antidepressivum metaboliseren (omzetten). En dat is van belang want dan kan de arts een ander beleid voeren, zoals een medicatievermindering bij de slow metaboliser en stoppen met het betreffende medicijn bij de snelle metaboliser en bijvoorbeeld kiezen voor een ander antidepressivum.

Voor dit onderzoek wordt niet bloed geprikt, maar speeksel afgenomen. Het is dus een speekseltest. Daarin wordt het DNA onderzocht dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van bepaalde eiwitten die ervoor zorgen dat antidepressiva snel of langzaam worden afgebroken.