Stoppen en afbouwen


Mijn collega Peter Groot, moleculair geneticus, en ik, hebben een boekje geschreven over `Antidepressiva beter afbouwen'. Een gevolg is geweest dat er een taperingstrip (afbouwstrip) is ontwikkeld voor paroxetine en de taperingstrip voor venlafaxine volgt. Daarnaast is het afbouwen van antidepressiva meer in de belangstelling komen te staan.

In dit boek Antidepressiva 2016 komt dit belangrijke onderwerp uitgebreid aan de orde. Mensen die nu al willen stoppen met hun antidepressiva hoeven daar niet op te wachten, want u kunt dit boekwerkje hier nu al gratis downloaden.


Lees hieronder de samenvatting

Het afbouwen van antidepressiva is een belangrijk onderdeel van de farmacologische behandeling van depressie en zou een belangrijke plaats moeten innemen in de multidisciplinaire richtlijn depressie. Dat is nog niet het geval. De richtlijn besteedt veel aandacht aan het al dan niet het starten met, en het opbouwen van antidepressiva, maar niet of nauwelijks aan het afbouwen ervan. Behandelaars hebben hierdoor in de praktijk grote vrijheid van handelen, maar worden feitelijk in de steek gelaten. Ze moeten zelf maar uitzoeken hoe ze te werk gaan. Ook patiënten staan daardoor in de kou. De informatie waar ze op afgaan, bijvoorbeeld op internet, is heel divers, van zeer wisselende kwaliteit, niet altijd betrouwbaar en soms zelfs ronduit schadelijk. Niet goed afbouwen van antidepressiva leidt tot een groot aantal klachten die niet altijd goed zijn te onderscheiden van depressie en angstklachten, schaadt therapietrouw en leidt, direct en indirect, tot leed voor de betrokkenen en hoge kosten voor de maatschappij. Om hier verandering in te brengen doen we een voorzet voor het voor het ontwikkelen van een richtlijn ‘afbouwen van antidepressiva’. We bespreken belangrijke zaken die in zo’n richtlijn aan de orde zouden moeten komen en doen een aantal aanbevelingen.

Antidepressiva
Bestellen

Reacties van lezers
introductiepagina